obr-1-Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Automusea Praga  (Spolek Praga)
Sbírka automobilů Praga prozatím uskladněná v depozitářích

Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Automusea Praga (Spolek Praga)

Spolek Praga – nezisková organizace vznikl přednedávnem spontánně z obav o možné znehodnocení cenné sbírky, která se již několik let nachází v bezprizorném stavu, postupně chátrá a hrozí jí vážné poškození, které by mělo za následek zničení kulturní technické památky mimořádného významu.

Účelem spolku je propagovat značku Praga, zajišťovat marketing a reklamní podporu Automusea Praga a získávat dárce a sponzory pro záchranu sbírky historických automobilů a dalších předmětů Automusea Praga. V současné době jsou již funkční internetové stránky v českém a anglickém jazyce www.automuseumpraga.cz.

Spolek Praga není tím, kdo by měl muzeum provozovat, jeho účast však pomůže výrazně krýt náklady na vznik, provoz a údržbu exponátů. Pro spolek není rozhodující, kde Automuseum Praga vznikne, v tomto ohledu zcela respektuje rozhodnutí zakladatele pana Emila Příhody.

Nejpravděpodobnější variantou je znovuotevření Automusea Praga v Chomutově. Realizaci v současnosti brání nedostatek financí, způsobený problémy s nepříznivým vývojem šíření pandemie koronaviru.

15. 3. 2021 se uskutečnila ustavující schůze spolku s oficiálním názvem Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Automusea Praga (Spolek Praga).

S ohledem na současnou pandemii koronaviru bylo nutné zvolit formu videokonference. Nyní probíhá lhůta pro zápis do spolkového rejstříku u příslušného soudu.

1957
2022
Kontakty Právní ujednání Copyright © 2022 Spolek Praga Created by Miloslav