Automuseum

Automuseum Praga založil pan Emil Příhoda v roce 1957. Hlavním cílem vybudování muzea bylo zmapování historie, naší, tehdy největší automobilky Praga. Muzeum mimo jiné, poukazuje na celou historii českého automobilového průmyslu, který ve své době, první republiky, patřil k evropské špičce.

Automuseum Praga je uváděno téměř ve všech seznamech světových muzeí a jeho sbírka je hodnocena jako jedna z nejhodnotnějších jednoznačkových sbírek automobilů na světě. Svým rozsahem a významem překračuje rámec České republiky, je obrazem naší slavné průmyslové historie, na kterou jsme právem pyšní a věříme, že odkaz se uchová i pro další generace.

Stávající rozměr sbírky Praga dnes představuje více než sedmdesát automobilů, různých dalších dopravních prostředků, strojů a výrobků, představující produkci továrny Praga z let 1908-1989. Ve sbírce se nachází, osobní, nákladní a speciální automobily, autobusy, traktory, pluhy, silniční stroje, motocykly a jízdní kola. Sbírku doplňuje rozsáhlý cenný archiv nejrůznějších dokumentů, celkem 294 086 položek. Archiv obsahuje technickou dokumentaci výrobních výkresů, katalogů náhradních dílů, kusovníků, návodů k obsluze, prospektů, schvalovacích protokolů, technických policejních a vojenských předpisů, odborných časopisů a řadu dalších dokumentů. Dále pak obsahuje značné množství filmových a fotografických dokumentů, gramofonové desky, tendenční poštovní známky, autoklubové vozové a klopové odznaky, účastnické plakety a ceny za dosažené sportovní výsledky. Součástí exponátů jsou také, reklamní materiály, kolekce státních poznávacích značek, dopravní značky a řada jednotlivých předmětů souvisejících s dopravou. Mnoho materiálů pochází také ze zahraničí a písemné dokumenty jsou v řadě cizích jazyků. Pro svůj specifický obsah a gradaci rozměru je sbírka označována jako jedna z nezajímavějších na světě.

Sbírkové předměty Praga jsou trvale využívány k fotografování a pro nejrůznější televizní a filmovou tvorbu. Jsou také součástí mnoha výstav a společenských akcí v České republice i v zahraničí.

V současné době je muzeum uzavřené, sbírka historických automobilů, užitkových vozů, autobusů a všech ostatních předmětů je uložena v provizorních skladech. Pro Automuseum Praga se hledají nové vhodné prostory, kde by bylo možné celou sbírku v původním formátu znovu vystavit a zpřístupnit veřejnosti. Muzeum v obci Zbuzany, nedaleko Prahy, bylo uzavřeno z důvodů dědického řízení, kdy byl objekt následně prodán novému majiteli.

Na základě těchto skutečností byl před nedávnem zaregistrovaný v České republice Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Musea Praga.

Velká sbírka automobilů PRAGA

Celé dvojjazyčné video na DVD si můžete zakoupit od jeho autora, pana Koláře, na videokolar.cz
1957
2022
Kontakty Právní ujednání Copyright © 2022 Spolek Praga Created by Miloslav