foto Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Automusea Praga  (Spolek Praga)
Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Automusea Praga (Spolek Praga)

Spolek Praga – nezisková organizace vznikl přednedávnem spontánně z obav o možné znehodnocení cenné sbírky, která se již několik let nachází v bezprizorném stavu, postupně chátrá a hrozí jí vážné poškození, které by mělo za následek zničení kulturní technické památky mimořádného významu.

Účelem spolku je propagovat značku Praga, zajišťovat marketing a reklamní podporu Automusea Praga a získávat dárce a sponzory pro záchranu sbírky historických automobilů a dalších předmětů Automusea Praga. V současné době jsou již funkční internetové stránky v českém a anglickém jazyce www.automuseumpraga.cz.

Spolek Praga není tím, kdo by měl muzeum provozovat, jeho účast však pomůže výrazně krýt náklady na vznik, provoz a údržbu exponátů. Pro spolek není rozhodující, kde Automuseum Praga vznikne, v tomto ohledu zcela respektuje rozhodnutí zakladatele pana Emila Příhody.

Nejpravděpodobnější variantou je znovuotevření Automusea Praga v Chomutově. Realizaci v současnosti brání nedostatek financí, způsobený problémy s nepříznivým vývojem šíření pandemie koronaviru.

15. 3. 2021 se uskutečnila ustavující schůze spolku s oficiálním názvem Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Automusea Praga (Spolek Praga).

S ohledem na současnou pandemii koronaviru bylo nutné zvolit formu videokonference. Nyní probíhá lhůta pro zápis do spolkového rejstříku u příslušného soudu.


, Admin
foto Smutný konec Automusea Praga
Smutný konec Automusea Praga

Na počátku roku 2016 dochází k nepochopitelné situaci, Automuseum Praga bylo z důvodů rodinných sporů uzavřeno a už nikdy se nepodařilo ho znovu zpřístupnit veřejnosti. Období nejistoty, týkající se dalšího osudu cenné sbírky, trvá až do dnešních dnů. Neutěšenou situaci, kdy sbírka postupně chátrá, se ani do počátku roku 2021 nepodařilo vyřešit. Několikrát zasvitla naděje v podobě nejrůznějších projektů, jako byla například možnost otevření muzea v původních prostorách továrny Praga v pražských Vysočanech, ale ani tady se nakonec nepodařilo záměr nového muzea realizovat.

Reportéři České televize v roce 2016 natočili nejlépe vypovídající reportáž o nepříznivém stavu stavu sbírky Praga s názvem Pragovky pod zámkem.

VIDEO: Česká televize - Pragovky pod zámkem


, Admin
foto Automuseum Praga v dobách největší slávy
Automuseum Praga v dobách největší slávy

Největší slávu Automuseum Praga zažívalo v roce 2000, kdy se panu Příhodovi podařilo završit celoživotní snažení a otevřel nové muzeum v bývalé selské usedlosti ve Zbuzanech nedaleko od Prahy. Po čtyřiceti třech letech od doby, kdy v roce 1957 poprvé ohlásil vznik muzea úřadům, se mu podařilo konečně celou sbírku umístit na stálé místo a zpřístupnit ji veřejnosti. Pro vaši představu se podívejte, jak atmosféru v dobách největšího rozkvětu Automusea Praga dokumentuje pořad České televize Toulavá kamera, Automuseum Praga

VIDEO: Česká televize - toulavá kamera


, Admin
foto Nové internetové stránky Automusea Praga
Nové internetové stránky Automusea Praga

Stránky vznikly jako reakce na množství jednotlivých informací v médiích o dlouhotrvajícím neutěšeném stavu sbírky historických automobilů Praga pana Emila Příhody. Naší snahou je shromáždit informace, které zajímají veřejnost a příznivce značky Praga, na jednom místě na našich stránkách. Zároveň bychom rádi vyvolali projevy lidské solidarity s osudem, který potkal pana Příhodu a jeho rozsáhlou sbírku, které věnoval více než šedesát let svého života. Internetové stránky Automusea Praga jsou na světě jenom několik málo dní, vznikají postupně, využívají dostupných informací z médií, z dalších zdrojů i od pana Příhody. Smyslem je nejen hledání pomoci pro záchranu unikátní sbírky, ale také připomínání historie naší největší prvorepublikové automobilky. Budeme rádi, když budete stránky sledovat a případně jejich obsah sdílet na sociálních sítích. Provozovatelem webu je agentura Green Pear Tip s.r.o.


, Admin
1957
2022
Kontakty Právní ujednání Copyright © 2022 Spolek Praga Created by Miloslav