Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Musea Praga

Účelem spolku je:

  • propagovat značku Praga
  • zajišťovat marketing a reklamní podporu Musea Praga,
  • získávat dárce a sponzory pro záchranu sbírky historických automobilů a dalších předmětů Musea Praga.

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ SCHŮZI SPOLKU

Spolek na záchranu národního dědictví sbírky historických automobilů Musea Praga
zve zakládající členy na ustavující schůzi.
15. 03. 2021 v 15 hodin, formou video konference.

Program:

  • Zahájení
  • Slovo svolavatele a volba předsedajícího
  • Schválení návrhu stanov
  • Volba orgánů spolku
  • Schválení usnesení, závěr

Svolavatel, Zdeněk Nesveda - předseda spolku
Západní stráň 4, 250 72 Předboj
Mobil: 00420 774 812 178
Email: zdenek.nesveda@praha-tip.cz

1957
2022
Kontakty Právní ujednání Copyright © 2022 Spolek Praga Created by Miloslav