Legal arrangements

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.automuseumpraga.cz je společnost Green Pear Tip.r.o., je v plném souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Green Pear Tip s.r.o. zaručuje návštěvníkům internetových stránek ochranu jejich osobních údajů ustavujících právním předpisům, zejména pak zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Green Pear Tip. s.r.o. neshromažďuje serveru žádné osobní údaje, vyjma těch, které návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou prostřednictvím online formulářů apod.

Green Tip s.r.o se zavazuje, že získané údaje neposkytne bezúplatně ani za úplatu třetí straně bez předchozího souhlasu dotčeného návštěvníka stránek.

Webové stránky tohoto serveru obsahují také odkazy na stránky jiných subjektů; Green Pear Tip s.r.o.nenese zodpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

Vizuály, fotografie, loga zveřejněné na těchto stránkách je možno využít jen v souladu s platnými právními předpisy a se souhlasem majitele webu. Texty označené jako aktuality, nebo tiskové zprávy, je možné sdílet a publikovat, pokud se nezmění obsah a jejich význam a za podmínky označení zdroje.

Autorem grafických návrhů webových stránek a technickým správcem stránek je Atelier Miloslav, miloslav@hermanek.info. Správu obsahu stránek realizuje redakce serveru a jednotlivých portálů redakce@praha-tip.cz

1957
2023